BEGYNDERGOLF – KALØ GOLF CLUB

BEGYNDERGOLF – KALØ GOLF CLUB

Af Kristian Dysted

I vores forsøg på at finde svar på, hvordan arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medlemmer foregår i de danske golfklubber, har vi besøgt en række jyske klubber og snakket med dem om, hvordan de håndterer opgaven. I første omgang har vi besøgt Kalø Golf Club.

Kalø Golf Club er beliggende omkring 25 kilometers kørsel nord for Århus, i de smukke bakker tæt ved Kalø Slotsruin. Det bakkede terræn i området, sætter sit præg på både klubbens par-3 og 18 hullers bane. Klubhuset er lyst og indbydende, med en populær cafe med gode priser.

Klubben har omkring 740 medlemmer, et par hundrede mindre end man nok kunne tænke sig, men begynderarbejdet går rigtigt godt – man har haft held med at tiltrække mange nye spillere til begynderholdene de sidste to år. Primært nok på grund af en fordelagtig pris på begynderforløbet der ligger på 995,-

Som i så mange andre klubber arbejder man aktivt med begynderne, blandt andet har man et nyt træner team der har gjort et stort arbejde ud af at følge op på begyndernes udvikling. De sørger for at tage nye spillere i hånden og føre dem igennem teori og teknik, men også at følge dem efter de indledende tre måneder.

Tidligere har man i Kalø Golf Club desværre oplevet at der er en række af begynderne, der i stedet for at oprette medlemskaber i klubben, har valgt at tage deres DGU kort for derefter at rykke videre til andre klubber. Ofte fordi de andre klubber ligger mere fordelagtigt i forhold til at bo i Århus, men hvor det har været dyrere at tage DGU kortet.

RELATIONERNE SKAL BÆRE MEDLEMSKABET

For at modvirke klubskiftet, gør man meget ud af at involvere begynderne i det sociale liv i klubben. Man har holdundervisning hvor man oplever at de der spiller sammen, bliver ved med at følges, efter de er færdige med deres DGU kort.

Man spiller en månedlig Texas Scramble, hvor man følges rundt på den store bane, i selskab med en etableret golfer, der kan komme med gode råd, og guide spillerne rundt. Efterfølgende samles man til fællesspisning, hvor relationer mellem spillerne kan styrkes.

I den månedlige match, deltager også medlemmer fra de forskellige klubber i klubben. På den måde lærer begynderne flere af klubbens medlemmer at kende, og klubberne har mulighed for at introducere sig selv til begynderne.

Træner teamet tilbyder desuden at give ekstra undervisning og banecoaching, efter begynderne har været igennem det indledende forløb og hjælper spillerne med overgangen til stor bane.

Som noget særligt forsøger man også at give begynderne medejerskab over klubben, man har to gange om året en arbejdsdag i klubben, hvor begynderne bliver inviteret med. De hjælper måske med at samle blomsterkummer eller at male, noget der i lang tid vil være en påmindelse for de medlemmer om at de hører til.

I FORHOLD TIL DGU’S ANVISNINGER

Aldersfordelingen er således at man i Kalø har en gennemsnitsalder der ligger lige over 50 år. Det vil sige at man ligger tæt på den tendens DGU har registreret, hvor de fleste af danske golfspiller er fra 55 til 75 år.

Flexmedlemsskaber har man indført og næsten 2/3 af de begyndere der bliver i klubben, melder sig i starten ind på flexmedlemsskaber, som regel på grund af tid og økonomi. Også dette ligger fuldstændig i tråd med de forventninger DGU har haft til formålet med flexmedlemsskaberne.

Som noget særligt indgår der 4 runder på stor bane for flex medlemmerne. Det betyder at man som flex spiller stadig har muligheden for at komme ud og prøve forskellen på par-3 og en fuld 18 hullers bane.

Men klubben arbejder dog på hurtigst muligt at konvertere flexmedlemmerne til fuldgyldige medlemmer. Ikke kun fordi det giver en bedre økonomi, men for at spillerne får spillet så meget golf som muligt – det er det man bliver en bedre golfspiller af.

I Kalø har man ikke gjort en særlig indsats ud af at rekruttere spillere i alderen 25-45, som ellers er foreslået af DGU. Ikke at der ikke er unge spillere i klubben, men de kommer i høj grad af sig selv. Desuden er de svære at konvertere fra flex til fuldt medlemskab, igen på grund af tid og økonomi. De unge får heller ikke samme tilhørsforhold som ældre spillere, mener man i Kalø. De unge shopper ganske enkelt mere rundt efter de gode priser.

Kalø giver et overbevisende indtryk af at være en imødekommende klub, hvor man vil sine spillere. Det er klublivet og tilknytningsforholdet der er i højsæde i Kalø.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Kalø Golf Club, eller måske besøge dem, kan du se mere på kaloegolf.dk

Følg med i næste uge, hvor vi har besøgt Hobro Golf ”Danmarks hole-in-one klub No. 1”.

Related posts

X