Santander
header abonnemnt teaser
FORMAND SOLGT PÅ 10 SLAG!

FORMAND SOLGT PÅ 10 SLAG!

Af Frits Christensen.

En fynbo afløste en fynbo, da Jim Staffensen for fire år siden kvittede jobbet som socialdirektør i Assens Kommune og blev formand for Dansk Golf Union. Det har han ikke fortrudt.

Fra klubhusets terrasse kan Jim Staffensen skue ud over det lokale Amen Corner på en af forsommerens mange solskinsdage – som skabt til golf.

Her i Vestfyns Golfklub i Glamsbjerg føler den 64-årige fynbo sig tydeligvis godt hjemme i miljøet – også selv om han siden valget til formand for Dansk Golf Union i 2014 har skullet bevæge sig en hel del på de bonede gulve. Ikke mindst da han i 2017 blev valgt ind i European Golf Associations executive committee (EGA).

Nyborg-fødte Jim Staffensen med bopæl i Jordløse afløste på formandsposten en anden fynbo, Søren Clemmesen, og kvittede jobbet som socialdirektør i Assens Kommune. Men er der en paragraf i DGU’s vedtægter, der siger, at formanden skal komme fra Fyn?

-Dog ikke, men da Søren Clemmesen spurgte, om jeg kunne være interesseret i at efterfølge ham, fandt jeg det værd at overveje. DGU er det fjerdestørste forbund under DIF, og Clemmesen havde i sine mange år som formand lagt en god linje med gode relationer til klubberne. Derfor var det værd at overveje, om jeg skulle gå på pension fra mit civile job – også selv om formandsjobbet ikke er lønnet, siger Jim Staffensen.

Den nuværende formand aflønnes med fri bil i ordets bedste betydning, således at beskatningen af den frie bil udbetales som et honorar. Ellers er posten ulønnet, men Jim Staffensen supplerer formandsjobbet med nogle andre bestyrelsesposter.

Fra skade til golfbanen
Historien om, hvordan Jim Staffensen stiftede bekendtskab med golfsporten og mange år senere havnede på unionens øverste post, er på mange måder karakteristisk for golfmiljøet og en tilgang til spillet, der er hørt så mange gange før.

En meniskskade fik Jim Staffensen lokket ud på golfbanen, og straks var han bidt af spillet (foto: F-Communication).

-For mig som barnefødt i Nyborg kom jeg kun forbi golfklubben (Skt. Knuds, red.), når jeg skulle kigge på færgesejladsen. Senere spillede jeg meget badminton, men fik en meniskskade, mens jeg var socialdirektør i Faxe Kommune. Jeg var i første omgang afvisende, da en kollega i Rønnede Kommune ville have mig med på golfbanen. Men til min fødselsdag havde han bag ryggen på mig allieret sig med min kone og købt et halvt sæt golfkøller. Så måtte jeg med på driving rangen – og ramte åbenbart bolden så godt, at jeg var helt solgt til spillet efter de første 10 slag. Jeg behøvede ikke engang et prøvemedlemskab, men sprang direkte ind som fuldt medlem. Så faktisk er jeg et godt eksempel på, hvordan medlemmer skaffer nye medlemmer, siger Jim Staffensen, der senere skiftede job og flyttede tilbage til Fyn.

-Vi bosatte os i Jordløse midt imellem Fåborg og Glamsbjerg. Det var min mening at kigge nærmere på forholdene i begge golfklubber i de to byer, men den positive modtagelse her i Vestfyns Golfklub med gode relationer og pragtfulde omgivelser er et eksempel på, at kvaliteten af den første kontakt er meget afgørende. I hvert fald havde jeg ikke behov for også at køre forbi for at kigge på forholdene i Fåborg, så jeg meldte mig straks ind her i 2000. Det blev hurtigt til en bestyrelsespost og senere formandsposten, hvor en større renovering af klubhus og ikke mindst banens forløb blandt andet var i centrum, siger Jim Staffensen.

Mange udfordringer
Da Jim Staffensen overtog formandsposten i DGU, var han meget bevidst om, at golfsporten ikke endegyldigt var kommet ud af kriseårene, der fra efteråret 2008 – efter mange års uafbrudt fremgang – førte til stagnation i klubbernes medlemstal. Udfordringerne var absolut til at få øje på, selv om dansk golf præsterede flot på højeste internationale niveau med den stærke Thomas Bjørn-generation.

-Den alvorlige opbremsning i 2008 stillede helt nye krav til golfklubberne og de varer, der lå på hylderne. Der var hård konkurrence fra andre sportsgrene, og bestyrelsen var allerede i gang med indførelsen af de fleksible medlemskaber. I forhold til DGU’s 151.000 medlemmer havde vi et godt udbud af golfbaner her i landet, så udfordringen var, hvordan vi kunne gøre golfsporten mere attraktiv og udvikle klubberne i bestræbelserne på at tiltrække nye medlemmer.

-Vi tiltrækker stadig 16.000 nye medlemmer hvert år, men der forsvinder stort set det samme antal, bl.a. fordi golf er en stor voksensport med naturlig afgang. Udfordringen er at fastholde de nye medlemmer. Og for at blive klogere på det har vi opereret med nyskabelsen ”golfspilleren i centrum” (players first), hvor vi får beskrevet, hvordan de nye medlemmer (og gæsterne) oplever klubben og banen. Svarene er vigtige, så vi ikke kun agerer på vores mavefornemmelse, men på fakta. Jeg synes, det har bragt os et godt stykke på vejen i bestræbelserne på at finde de redskaber, der skal udvikle os, siger Jim Staffensen, der erkender, at faldet i antallet af unge er et problem for golfsporten.

Satsning på ungdommen
-Det har vist sig meget svært at holde fast i ungdommen i en typisk voksensport som golf. Med de 7.400 ungdomsmedlemmer, vi har nu, har vi rundt regnet mistet 30 pct., siden krisen satte ind i 2008. Det skyldes bestemt ikke, at det i dag er dyrere at spille golf end tidligere – snarere tværtimod – men tilbuddene til de unge er øget og har ændret sig markant gennem de seneste 10 år. Derfor har vi haft særlig fokus på, hvad det er for nogle juniormiljøer, der skal være i klubberne for at tiltrække de unge. Alle klubmedlemmer har et ansvar for, at de unge føler sig velkomne. For de unge er det jo ikke en øl og et stykke mad, men helt andre ting, der tiltrækker dem.

-Men det ser ud som om, at faldet nu er stagnerende. Vi har arbejdet på at lave deciderede junioruger, der gav 1.000 nye juniorer på landsplan sidste år, og endnu flere klubber er med i år. Vi kan ikke forvente, at klubberne laver aktiviteter for de unge hver dag i ugen, men samfundet uden for golfmiljøet skal kunne se, at der laves noget for de unge en-to dage om ugen.

Fusioner del af fremtiden
Mens flexmedlemskaber og diverse rabatordninger længe har været til debat i danske golfkredse, er klubfusioner blevet et aktuelt emne, der også har fået indflydelse på udformningen af nye medlemskaber. Eksempelvis blev det på det seneste DGU-årsmøde vedtaget at åbne for to forskellige medlemskaber (uden F-bogstavet for flex) i de store klubber, hvor der er to 18 hullers-baner som eksempelvis Silkeborg-Ry, Holstebro, Scandinavian og Skjoldenæsholm.

Det var den afgående formand, Søren Clemmesen, der anbefalede Jim Staffensen som sin efterfølger som DGU-formand.

-Jeg tror, at vi vil komme til at se flere fusioner, når tiden er ved at være moden flere steder. Vi kan forhåbentlig drage nogle erfaringer fra de første fusioner, og som formand er jeg glad for, at nogle tager initiativet og vover forsøget. Det kan give os i DGU nogle flere værktøjer i kassen til fordel for andre klubber. Vi ser flere steder i landet, hvordan klubberne samarbejder ved at tilbyde medlemmerne at spille tre-fire baner eller flere for et beskedent ekstra beløb på 1.000-1.500 kr., og den slags kan godt være første skridt på vej mod et tættere samarbejde klubberne imellem.

Hvad angår flexmedlemskaberne, så har de efter min opfattelse været med til at fastholde medlemsskaren i klubberne på plus 150.000. Flex-medlemmer er typisk i alderen 40-45 år, og det har været helt nødvendigt for golfsporten at have dette nye produkt på hylderne til den gruppe, som har en travl hverdag.

Kniber sig i armen
European Tour-turneringen Made in Denmark for femte år i træk, Thomas Bjørn som Ryder Cup-kaptajn, Challenge Tour i Aalborg og Senior Tour på Simons. Hvordan synes formanden, det går i en sæson, der endnu ikke har budt på de helt store triumfer på internationalt niveau?

-Man kniber sig jo engang imellem i armen for at forvisse sig om, at det nu også kan være rigtigt. Man kan kun anerkende og understøtte folkene med Lars Larsen i spidsen for initiativet til Made in Denmark, der lever på trods af Janteloven. Herfra skal der lyde stor ros til både ildsjælene og sponsorerne, der understøtter Made in Denmark, og af samme årsag har vi i DGU selvfølgelig bakket op og været meget synlige – som vi også vil være det i årets udgave i Silkeborg, siger Jim Staffensen, der også er optimistisk på vegne af det sportslige.

-Simons initiativ til at få Senior Tour til Danmark fortjener også stor ros og tak til dem, som støtter op om turneringen. Dejligt med en sådan international turnering på Sjælland.

-Selv om Thomas Bjørn-generationen er på retur, så har vi stadig internationale topnavne som Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard med flere. Blandt amatørerne er der store talenter som John Axelsen (college i Florida) og tvillingerne Højgaard fra Gyttegaard og mange flere. Og vi har tre talentfulde piger, Nicole Broch Larsen, Emily K. Pedersen og Nanna K. Madsen, på LPGA-touren i USA, så der er masser af fremtid i de danske talenter.

-Men vi må også erkende, at vi er inde i en tid, hvor der satses meget stort world wide med talenter en masse fra eksempelvis Sydkorea og Kina – og måske et slumrende Rusland. For at konkurrere internationalt kræver det en god talentmasse, men jeg kræver ikke af alle klubber, at de skal have en stor juniorelite. Jeg beder dem kun om også at tænke juniorerne ind i arbejdet. Hvis klubben så har spottet et muligt talent, så skal man indtænke, hvorvidt spilleren måske skal videre til et bedre elitemiljø i større klubber for at kunne udvikle deres talent, siger Jim Staffensen.

JIM STAFFENSEN:
Alder: 64
Bopæl: Jordløse, Fyn (barnefødt i Nyborg).
Dansk Golf Union: Formand siden 2014. Siden 2017 medlem af Executive Committee i EGA (European Golf Association).
Civilt job: Direktør i Assens Kommune indtil 2014.
Golfklub: Medlem af Vestfyns Golfklub i Glamsbjerg. Handicap: 13

Foto: DGU-formanden Jim Staffensen kommer ofte i sin hjemmeklub i Glamsbjerg – her med udsigten til det smukke, lokale Amen Corner (foto F-Communication).

Relaterede artikler

X
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Retargeting" ----------------------------------------------------------------------------------------------