Backtee Mens Golf
GODSBANEN

GODSBANEN

Af Jens Christensen.

Godset Palsgaard har gennem 43 år spillet en vigtig rolle for golfbanen i Juelsminde.

Det er mange år siden, at Juelsminde var mest kendt for færgeruten Juelsminde-Kalundborg Linien. Den fungerede fra 1962, indtil den gik konkurs i 1985. Senere – fra 1990 til 1996 –  drev rederiet Mercandia ruten under navnet KattegatBroen. I disse to »færgetider« kom en del sjællandske golfspillere til Juelsminde, fordi den hyggelige havneby  allerede i 1975 havde fået en naturperle af en 9 hullers golfbane på godset Palsgaard – med nogle fascinerende udsigter over  Juelsmindebugten i det sydlige Kattegat til både Fyn, Æbelø og Endelave.

I dag kommer der desværre ikke så mange greenfeegæster til Juelsminde-banen, selvom den både er udvidet til 18 huller og har bevaret sin unikke naturskønhed. Forklaringen ligger nok i, at to nærliggende konkurrerende baner er dukket op, i Stensballegaard Golfklub i Horsens-forstaden Stensballe samt i Hedensted Golfklub mellem Horsens og Vejle. De ligger begge meget tættere den jyske hovedfærdselsåre E45 end Juelsminde Golfklub.

Forskellige halvdele
Det er lidt en skam, at Juelsminde-banen ikke får større »fremmed« opmærksomhed, end tilfældet rent faktisk er i øjeblikket, for banen byder, udover udsigterne, på rigelige spillemæssige udfordringer, selvom længderne på scorekortet ikke just afskrækker: 5610 meter fra gul tee og 4732 fra rød. Backtees findes ikke, for der er begrænset plads på begge sider af Bolbroholtvej, der adskiller de gamle ni huller fra 1975 og de nye huller fra 1995 – som slet ikke ligner hinanden. De gamle huller har siden udvidelsen i 1995 fungeret som hullerne 10-18, mens de nye huller har været hullerne 1-9.

Godset Palsgaard har altid ejet både banen og klubhuset, hvor Juelsminde Golfklub lejer sig ind.

Forskelligheden skyldes, at to forskellige banearkitekter har designet de to banehalvdele, henholdsvis Henrik J. Jacobsen (10-18) og Michael Traasdahl Møller (1-9). Sidstnævnte er smalle, korte og kraftigt kuperede, mens 10-18 derimod er bredere, længere og kun lettere kuperede. Henrik Jacobsen havde i øvrigt familiemæssige relationer til godsejerfamilien på Palsgaard.

Godsets golfbane
Det har gennem alle de forløbne 43 år været Palsgaard Gods, der har ejet Juelsminde-banen, som egentlig blev skabt til Horsens Golfklub, fordi der ikke på dét tidspunkt fandtes nogen golfbane i Horsens by. Initiativtageren var Erik Mehlsen, som var vendt hjem fra Kenya, hvor han havde dyrket kaffe og spillet golf.

Erik Mehlsen var slægtning til godsejeren af Palsgaard, Herbert Schou, som indvilgede i at anlægge en 9 hullers golfbane med tilhørende klubhus på sin jord, hvis Horsens Golfklub – der var stiftet i efteråret 1972 – kunne stille med 100 medlemmer og garantere for en lejebetaling på 80.000 kroner om året i de første tre år. Erik Mehlsen blev i øvrigt ansat til at forstå både anlæggelsen og driften af golfbanen.

Det er stadig, Palsgaard Gods A/S, der ejer golfbanen og klubhuset – med Juelsminde Golfklub som lejer. Horsens Golfklub forlod Juelsminde-banen i september og 1985 og flyttede til sin egen 18 hullers-bane i Hansted Ådal i den vestlige udkant af Horsens. Samtidig blev Juelsminde Golfklub stiftet og overtog lejemålet med Palsgaard. I forbindelse med »splittelsen« blev der i øvrigt ved siden af golfklubhuset anlagt to tennisbaner, hvor Juelsminde Tennisklub opstod – og stadig eksisterer.

10 år om udvidelse
Selvom bestyrelsen i Juelsminde Golfklub hurtigt begyndte at spekulere i en udvidelse af banen til 18 huller, kom der til at gå 10 år, før udvidelsen blev en realitet.

Palsgaard Gods havde ikke nok jord til yderligere ni huller, og problemet løste sig derfor først, da Juelsminde kommune stillede en tidligere losseplads til rådighed samtidig med, at klubben indgik en lejeaftale med en gårdejer med jord op til de eksisterende ni huller. Han betingede dog, at klubben også købte bygningerne på hans jord – et køb, som den daværende formand, Svend B. Jørgensen, gjorde for egne penge.

Per Gundtoft med en fortid i bl.a. greenkeeperstaben på US Masters-banen Augusta National er i dag chefgreenkeeper i Juelsminde Golfklub.

Det var klubben, der finansierede de ni nye huller via et lån på 4.000 kroner fra alle klubbens medlemmer og et rente- og afdragsfrit lån fra Juelsminde kommune. Til gengæld opførte Palsgaard Gods både et nyt klubhus og et selvstændigt lockerrum, som blev taget i brug i 1988.

To signaturhuller
Der venter fremmede spillere en både teknisk og taktisk svær bane i de frodige bakker – teknisk, fordi man får mange forskellige lejer på de bølgende fairways, faktisk, fordi man gør klogt i at slå jern fra mange af teestederne for at holde bolden i spil. Gode spillere slår næppe ret mange slag med driveren i løbet af runden.

Hullerne varierer meget i sværhedsgrad, men generelt kan man sige, at den rummer fire svære par 3-huller – med 4. hul som det absolut bedste. Dét skyldes, at teeslaget fra et højtliggende teested skal sendes over en svelleopdæmmet sø foran en aflang green beskyttet af en forkantbunker og to greensidebunkers. Næppe mange synes, at  dette fremragende hul rangerer som banens tredjeletteste ifølge handicapnøglen (16). Dét kan kun skyldes, at hullet måler beskedne  116 meter fra rød og 141 fra gul tee. Stor cadeau til banearkitekt Michael Traasdahl Møller for dette signaturhul.

Arkitekten på den anden banehalvdel, Henrik Jacobsen, har også skabt et signaturhul, nemlig 12. hul, et kort par 4, 291/300 meter. Det er afslutningen, der gør hullet til noget særligt, idet andetslaget skal slås fra et downhill-leje på fairway over en tværgående sø i greenens bredde – et nervepirrende slag, fordi det er svært at stoppe bolden på green, der falder mod bagkanten – vel at mærke med dyb rough bag denne.

Fejring eller trøst
Når man har spillet 12. hul, kan man enten fejre en tilfredsstillende score på hullet eller trøste sig over en katastrofescore på hullet med en selvbetjeningsøl i en lille hyggelig træhytte med græstag mellem 12. green og 13. tee!

Endnu et hul med en sø i spil ved greenen skal fremhæves. Det gælder 18. hul, par 4, 254/279 meter. Placerer man ikke drivet i venstre side af fairway, kan man ikke se greenen for en trærække i højre side, og dermed bliver det svært at vurdere både længden og højden på andetslaget til den lavere liggende green.

Gennemgående ligger de fleste greens dog højt i terrænet, og dét giver en anden slags udfordringer, fordi man som regel ikke kan se bunden af flaget på disse greens, som tilmed både er forholdsvis små og ret kuperede.

Siden 2015 har Juelsminde-banen fået et gevaldigt løft med hensyn pleje og pasning. Dét skyldes, at Danmarks førende golfgræsekspert, Per Gundtoft, blev ansat som chefgreenkeeper –  efter eget ønske med en to måneders prøvetid.

Et særligt forhold
Per Gundtoft har i mange år haft privat bopæl på stranden i Juelsminde – i et tidligere sommerhus, som hans forældre ejede. Derfor han altid haft et særligt forhold til Juelsminde, hvor han blev medlem af golfklubben, da han som 16-årig kom i lære som værktøjsmager i byen.

Som den eneste dansker, der er uddannet som golf course superintendant i USA, og som har arbejdet i greenkeeperstaben på både US Masters-banen Augusta i USA, på Volvo Masters-banen Valderrama i Spanien og Made In Denmark-banen i Himmerland, er det virkelig en kapacitet, som Juelsminde Golfklub har sikret sig.

Selvom han ikke opererer med noget stort banebudget i Juelsminde-klubben med kun 600 medlemmer, er det sammen med kun to fastsatte med-greenkeepere lykkedes ham at optimere bane, så den står bedre end nogensinde. Men tilfreds bliver Peter Gundtoft aldrig, fordi han hylder filosofien, at der altid er noget, der kan forbedres på en golfbane. Dét fortsætter han gerne med i Juelsminde – ikke mindst, fordi han har overtalt én af sine bedste private venner, bilmagnaten Bjarne Hessel, til at blive formand for golfklubben.

Juelsminde Golfklub
Bolbroholtvej 11
7130 Juelsminde
www.juelsmindegolf.dk

18 huller, par 72
Gul tee: 5610 meter
Rød tee: 4732 meter
Greenfee alle dage: 300 kr.

Related posts

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af de seneste nyheder fra golfens verden, nye konkurrencer og meget mere - og vi lover at 

Tak for din tilmelding!

X