header abonnemnt teaser
NY GOLFKLUB SER DAGENS LYS

NY GOLFKLUB SER DAGENS LYS

Af Pressemeddelelse

Uanset Toftlund Golfklub ønsker at udskifte det flotte 27 hullers golfanlæg Brundtland Golfcenter med 9-hullers pay & play banen i Arrild, fordi de ikke har kunnet få godkendt deres ønske til en ny 5-års lejekontrakt på Brundtland Golfcenter (en 1-årig aftale var som for de foregående 8 år underskrevet af begge parter forud for klubbens generalforsamling i december), skal der naturligvis fortsat spilles golf – og masser af golf – på Brundtland Golfcenter, som for alvor fik et kvalitetsløft i den netop afsluttede sæson takket være banens nye chefgreenkeeper Carl Leerskov og hans dygtige stab af medarbejdere.

Og det skal ikke blive dyrere for spillerne af den grund. Et års seniorkontingent vil i 2018 koste 5.995 incl adgang til driving range, putting green, indspilsgreen, 9 hullers pay & play bane og 18 hullers mesterskabsbanen.

A/S Eivind Dam Jensen, der siden 10. maj 2010 har været ejer af Brundtland Golfcenter har derfor nu indledt en dialog med Dansk Golfunion (DGU) om at Brundtland Golfcenter optages som selskabsmedlem under DGU, hvilket betyder, at de spillere, der køber spilleret direkte af baneselskabet, samtidig opnår fuldt DGU-medlemskab, DGU-kort med ret til greenfeespil på alle baner i ind- og udland samt løbende handicapregistrering og øvrige rettigheder som fuldgyldige DGU-medlemmer.

Rent praktisk kontakter man centret på 73 831600 eller henvender sig til forretningsfører Paulo Nielsen i sekretariatet, afleverer sine data incl hidtidigt handicap og DGU-nr, udfylder en tilmeldingsblanket, betaler 1. halvårs kontingent og så er man klar til den nye golfsæson. Paulo Nielsen er klar til at modtage de første.

Målet for den nye klub skal være i løbet af en kortere årrække at nå et medlemstal på 800 aktive spillere og det tror vi også er et meget realistisk mål, fortæller baneejer Eivind Dam Jensen og henviser til, at der på de i alt 12 syd- og sønderjyske baner i 2003 var 6.071 aktive golfspillere – et tal, der i dag er steget med 8,85% til 6.608.

Herudover regner vi med i regi af banen at kunne udvikle en række nye og spændende former for spilleret målrettet firmaer, sommerhusejere og folk, der bor længere væk fra banen og som godt kunne tænke sig at benytte vort flotte anlæg som bane nr 2, ligesom de til enhver tid værende ejere af de 22 hotellejligheder ved centret i h t de tinglyste vedtægter og deres oprindelige købsaftaler/skøder hver er forpligtede til at tegne 2 seniormedlemsskaber i den golfklub, der disponerer over Brundtland Golfcenters baner.

Da Brundtland Golfcenter har èt af Syd- og Sønderjyllands absolut bedste golfanlæg, der oven i købet kan spilles på til sommergreens en meget stor del af året, da anlægget rummer både en 9 hullers pay & play bane og en 18 hullers mesterskabsbane, fine træningsfaciliteter og et stort, flot klubhus med restaurant, 2 møde- og selskabslokaler, 1. klasses omklædnings- og badeforhold, gode parkeringsforhold og ikke mindst en bynær placering, der gør den let at nå også for juniorer og i øvrigt ligger midt i hjertet af Sønderjylland, bør dette absolut være inden for rækkevidde.

Baneselskabet har i det sidste års tid investeret et betydeligt millionbeløb i indkøb af nye golfbiler, 2 nye maskiner samt køb af greenkeepergården, der hidtil har været lejet, men lægger ikke skjul på, at driften siden overtagelsen hvert år har været tabsgivende i et ikke ubetydeligt omfang bl a p gr a manglende tilgang af medlemmer i Toftlund Golfklub og det er det, man nu selv vil gå ind og forsøge at rette op på fra banens side.

Også 2018 bliver et investeringsår, hvor der bl a skal investeres i et par nye maskiner, men vi vil i meget høj grad satse på at skaffe flere golfspillere som turister til Toftlund til gavn og glæde for byens handelsliv, oplyses det fra baneselskabet, der også vil satse på at gøre restauranten med tilhørende møde- og selskabslokaler til et mødested for hele egnens befolkning – uanset om man spiller golf eller ej, er man velkommen her, hvor Kirsten Sibelius med et smil er klar til at tage imod alle.

En attraktiv golfbane er af meget stor betydning for en by som Toftlund og for omegnen. Dels er det et attraktivt idrætstilbud til folk i alle aldre takket være handicapsystemet, dels er det med restauranten i centrum et socialt samlingspunkt, dels er det med til at øge omsætteligheden af og priserne på boligerne og de mange greenfee-gæster, der benytter anlægget, hvad enten de er på 1-dage besøg eller tager èn eller flere overnatninger på det tilknyttede hotel, lægger også mange penge i byens forretninger, ligesom man heller ikke skal undervurdere, at den for virksomhederne er med til at gøre det lettere at tiltrække ny arbejdskraft udefra.

Samtidig er det en arbejdsplads, der i højsæsonen beskæftiger op mod 20 fuldtidsansatte.

Det er derfor vigtigt, at byen og egnen bakker op om dette nye tiltag og specielt vil vi meget gerne have kontakt til folk, der vil være ambassadører for banen i de omkringliggende byer, således at medlemstallet snarest kan komme op på det bæredygtige antal, der er nødvendigt for at opretholde en fortsat meget høj standard på anlægget og for at kunne uddanne de mange nye golfspillere, vi håber, området har potentiale til, vil vi fra foråret indlede et samarbejde med en dygtig PGA-træner, så der også skabes en fornuftig fødekanal for medlemstallets positive udvikling.

Det vil herudover blive tilstræbt, at der bliver en række medlemsfordele forbundet med at være medlem af den nye klub, bl a vil der blive lagt op til et samarbejde med egnens handelsliv via muligheden for at tegne sponsorater, men alene det at have hjemmeklub på en 18 hullers bane med alle faciliteter giver jo en række fordele for at kunne deltage i turneringer på lige fod med andre klubber, ligesom der vil blive søgt indgået gensidige fordelsaftaler omkring greenfee på andre baner.

Relaterede artikler

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

X