Nordic Golfers
Santander
Bolig udland
Vilcon
Primo Tours
Golfhæftet
Sportspark Blaavandshuk
header abonnemnt teaser
UDVIKLING I 25 ÅR

UDVIKLING I 25 ÅR

Af Jørgen Schultz.

Nærmest hele sommeren har man markeret 25 års-jubilæet i Varde Golfklub, hvor formanden de seneste 15 år har heddet Dan B. Larsen.

Det er ikke de store armbevægelser og de voldsomme verbale udbrud, som præger vestjyderne.

Sådan er det heller ikke i Varde Golfklub, som i begyndelsen af august officielt passerede de første 25 år. Dermed er Varde også fra året 1993, hvor der i den grad var gang i etableringen af golfbaner rundt omkring i dronningeriget.

I forbindelse med de 25 år er der fremstillet et jubilæumsskrift. Frede Baldersbæk Nielsen er nøglepersonen, når det gælder dette skrift, for han har med en utrættelig indsats samlet historierne, som hver for sig fortæller, hvad der er hændt i klubbens første kvarte århundrede.

Formand i over 15 år
Varde har en golfklub, som er skabt og vokset sig stærk med baggrund i lokale ildsjæle og medlemmer, som vil gøre en forskel.

Formanden gennem de sidste 15 år, Dan B. Larsen, undgår da heller ikke i sit forord at hylde de mennesker, som havde troen på, at det kunne lykkes at få etableret en golfklub:

Varde Golfklubs bane ligger i et naturskønt område, hvor der på enkelte huller ikke er langt til Varde Å.

”Skulle vi starte en ny golfklub i dag, ville det kræve 20-25 mio. kroner, et fuldstændigt urealistisk beløb. Men dengang kunne det lade sig gøre for væsentligt mindre, og nej, det er ikke inflationen, der er forklaringen. De gode og visionære folk, der fik ideen, var også i stand til at hente finansiering og hjælp hos Varde Kommune og alle byens pengeinstitutter. Det var altså en opgave, som hele byen – og ikke mindst hele byens erhvervsliv løste i flok. Så vi skylder dem tak. Ikke kun idemændene, men også kommunen og erhvervslivet, der sammen skabte rammerne for Varde Golfklub”, lyder det fra Dan B. Larsen.

Som det er tilfældet i mange andre golfklubber, så tog forarbejdet hen mod etableringen af golfklubben flere år. I 1990 gik en gruppe Varde-borgere i gang med at undersøge mulighederne, og første opgave var at finde den rigtige placering. Gruppen bestående af rådgivende ingeniør Knud Johansson, installatør Knud Erichsen, landinspektør Gunnar Jessen, turistchef Hans-Jørgen Eriksen, direktør i Varde Erhvervsudvikling Holger Brinch-Petersen samt repræsentant for Dansk Golf Union, rådgivende ingeniør, banearkitekt Erik Faurholt, Ribe, fremlagde deres vurdering af tre områder, der var på tale til den nye golfbane; nemlig Toftnæs-området, Frisvad Mølle-området og Gellerup-området.

Tæt på byens centrum
Byrådet valgte Gellerup-området, og dermed fik golfklubben en bynær placering, som var vigtig i forhold til rekrutteringen af medlemmer. Men som en yderligere gevinst ville banen også blive placeret i et særdeles naturskønt område i Varde Ådal. Der var stiftende generalforsamling i støtteforeningen for Varde Golfklub den 20. februar 1991. Målet var, at støtteforeningen snarest skulle afløses af en egentlig golfklub, og at jordarbejdet skulle påbegyndes senest foråret 1992. Et groft anlægs- og finansieringsbudget lød på udgifter for 5,4 millioner kroner.

Så fulgte de første ansættelser. Gordon Waterson blev den første greenkeeper, og Harry Jensen var hans assistent, mens Vibeke Lund var deltidsansat som forretningsfører – i første omgang med arbejdsplads i hjemmet.

Åbningsmatchen fandt sted palmesøndag den 4. april på banen, som var tegnet af banearkitekt Erik Faurholt.

Golfklubbens bestyrelse valgte i starten at leje en pavillon, men allerede i 1995 bliver der nedsat et klubhusudvalg for at undersøge mulighederne for opførsel af et klubhus. Der var kig på en nabogård, men en anden køber overtrumfede tilbuddet fra golfklubben. I stedet blev der arbejdet videre med et nybyggeri, og et nyt klubhus skulle stå klar til sæsonstart 1997.

Ændringer på banen
I 2005 udarbejder banearkitekt Henrik Jacobsen nogle ændringer på banen. Den største ændring er flytningen af green på hul 11. Green bliver rykket om bag ved en sø, og samtidig bliver teestedet rykket tilbage. Herved skabes et par 5-hul, og banen ændres til par 72.

To år senere er medlemmerne splittet i spørgsmålet om, hvorvidt det er via Golfbox, at reservationer skal foretages. En afstemning giver dog flertal for den digitale løsning.

Det er også i Varde Golfklub, at Erik Brandsborg sammen med den lokale erhvervsmand, en vis hr. Flemming Astrup, bliver initiativtager til en company day med en opsigtsvækkende præmiesum på 25.000 kroner. Hvad Flemming Astrup siden har drevet det til med sin promoter-karriere, er en velkendt historie.

Selv om der også har været økonomiske nedture gennem årene, hvor udgifterne blev beskåret, medarbejdere blev beordret til at afspadsere overarbejde og andre reduktioner, så har Varde Golfklub mestendels haft 25 år med udvikling.

Så alt i alt kan de godt rette ryggen og smide en del af den vestjyske beskedenhed i Varde Å, for golfklubben i Varde har ikke blot en fantastisk bane. De godt 800 medlemmer har også formået at få en klub med socialt fællesskab og med viljen til at stå sammen for hele tiden at stræbe efter de bedst mulige forhold.

Varde Golfklub:
Gellerupvej 111B, 6800 Varde
www.vardegolfklub.dk

Faciliteter:
18 hullers golfbane par 72. Fire teesteder (62, 57, 51 og 45). Længde: 6.167 meter-4.533 meter. Klubben stiftet: 1991 (støtteforening). Klubhus, restaurant/café, proshop, driving range og puttinggreen.

Greenfee: 250 kroner – alle dage

Foto: Luftfoto af golfklubbens anlæg, som ligger kun godt få kilometer fra Varde Centrum.

Relaterede artikler

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

X