DAT
header abonnemnt teaser
VI BYGGER BRO I ROLD SKOV GOLFKLUB

VI BYGGER BRO I ROLD SKOV GOLFKLUB

Af Peter Skott Carlsen.

Nu har brobyggerholdet, som består af ildsjæle i klubben bygget endnu en bro. Denne gang på banens hul 11. Broen blev indviet den 29. oktober 2018 og de fleste af de gæve dedikerede brobyggere deltog i ceremonien.

Rold Skov Golfklub er blandt golfspillere blevet kendt for sine brobygninger. Klubbens medlemmer har i årernes løb bygget 5 broer, hvoraf tre er meget markante men alligevel tilpasset naturen.

Initiativet til etablering af broer er taget af lørdagsklubben De Hanegale, som også i vid udstrækning har skabt økonomien i projekterne, godt hjulpet af meget venligtsindede sponsorer. 

Den nye bro erstatter to nuværende overgange, som oprindeligt er bygget af jernbanesveller, som er stærkt forurenede af beskyttelsesmidler.

Broen er bygget i brosten og selve brobyggeriet har været en kompliceret affære. Der skulle udgraves, støbes fundamenter, placeres rørgennemføringer og sidst blev broen muret op i kvadresten, (store brosten).

Klubbens golfmanager Britta Hedegaard oplyser, at alle de nødvendige tilladelser fra myndighederne er i hus og broerne er godkendt til ibrugtagning.  Projektet har været undervejs i godt 14 dage og broen blev som forventet færdig klar til golferne ved udgangen af oktober måned.

På denne dag for indvielse blev også fliseområde ved indgangen og omkring klubhuset overleveret. Dette projekt er kommet i stand med midler fra Rold Skov Golkfklubs Venner. Arbejdskraften har også her været dedikerede frivillige.  De selvsamme Venner overleverede ved lejligheden en stor check til formand for golfklubben, Henrik Brandt. Beløbet stammer fra den aktive matchuge i maj 2018.

På fotoet ses stort set alle ildsjælene fra arbejdsholdet på broen.

Relaterede artikler

X
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Retargeting" ----------------------------------------------------------------------------------------------