AMERIKA, MØLLEN OG HERREGÅRDEN

AMERIKA, MØLLEN OG HERREGÅRDEN

Af Jens Christensen.

Et samarbejde mellem tre golfklubber ved Mariager Fjord fører årligt til 6.000 greenfeegæster til lokale hoteller med en spændende og lang historie.

Tre medlemsmæssigt mindre golfklubber omkring Mariager Fjord har siden 2013 haft stor succes med at tilbyde golfpakker med én, to eller tre dage med overnatning, gourmetmiddag og greenfee.

Hotel Amerika ligger på Amerikavej 48 i den smukke Hobro Østerskov.

Det gælder Mariagerfjord Golfklub, Hobro Golfklub og Volstrup Golfcenter, som tilsammen tiltrækker omkring 6.000 greenfeegæster på årsbasis. Årsagen er ikke kun, at disse klubber har hver sin spillevenlige bane, men også at pakken tilbyder overnatning på tre hoteller med hver sin spændende historie.

Det står frit for enhver køber af golfpakken at vælge mellem Hotel Amerika i Hobro Østerskov på sydsiden af fjorden, Aa Mølle Hotel Mariagerfjord på fjordbredden overfor Hadsund eller Hotel BramslevGaard i Bramslev Bakker på nordsiden af fjorden øst for Hobro med hensyn til overnatning og gourmetmiddag – tre historiske steder med en interessant fortid.

I den retning må det yngste sted, Hotel Amerika, pudsigt nok siges at have den bedste forhistorie. Den oprindelige bygning blev i juni 1937 åbnet som Danmarks første ferie- og rekreationshjem for blinde og svagtseende under navnet Solgavehjemmet – et navn, der hentydede til, at Dansk Blindesamfund sidst i 1920’erne og først i 1930’erne gennemførte flere landsdækkende ’Solgaveindsamlinger’ til fordel for blinde og svagtseende.

Feriehjemmenes by
De seende borgeres kontante bidrag – ’solgaver’ – førte i midten af 1930’erne til, at de første blinde korrespondenter og fysioterapeuter kunne uddannes. På dette tidspunkt opstod også interessen for at bygge et feriehjem for blinde og svagtseende, og den opgave påtog Ambulance Komiteen i Hobro sig at medvirke til.

En smuk natur kendetegner Volstrup-banen ved Volstrup nord for Hobro.

Komiteen har siden 1920 – kun afbrudt af den tyske besættelse af Danmark i 1940-1945 – afholdt en årlig Ambufest, men da komiteens formål, at skaffe byen en ambulance, var opfyldt, blev Ambufestens overskud i stedet doneret til sociale, humanitære og kulturelle formål.

Derfor kunne Ambulance Komiteen tilbyde Dansk Blindesamfund en passende stor og velbeliggende grund i Hobro Østerskov tæt ved Mariager Fjord og donerede samtidig 25.000 kr. til at starte byggeriet af et ferieblindehjem.  Opførelsen af dette blev det første af en række andre feriehjem, der siden fulgte på sydsiden af Mariager Fjord, og som gjorde Hobro kendt som ’feriehjemmenes by.’

Solgavehjemmet blev i første omgang opført i to etager med tre dobbeltværelser og seks enkeltværelser på førstesalen og med spisesal, opholdsstue og et bibliotek med bøger med blindskrift. Da hjemmet kun havde åbent i sommerhalvåret, var det begrænset, hvor mange feriegæster det kunne huse.

Fatal fejldisposition
Først 20 år efter åbningen kom en udvidelse af feriehjemmet dog på tale, fordi Dansk Blindesamfund ville begynde af holde bl.a. senblindekurser på stedet, så man også kunne bruge hjemmet i vinterhalvåret. Derfor blev en tilbygning opført, så der blev plads til 42 blinde ad gangen. Behovet for kurser voksede støt gennem årene, og i starten af 1980’erne blev hjemmet igen udvidet, men desværre ikke med en forlængelse af hovedbygningen, som ellers ville have været det mest praktiske – især om vinteren.

Aa Mølle Hotel Mariagerfjord ligger på sydsiden af fjorden ved Hadsund.

Følgen af denne fatale fejldisposition blev, at blindesamfundet i midten af 1980’erne holdt op med at bruge hjemmet til kurser og undersøgte mulighederne for at bygge et andet ferie- og kursuscenter. Hobro kommune prøvede at finde en anden byggegrund i byen på fordelagtige vilkår, men det lykkedes ikke. I stedet besluttede blindesamfundet, at bygge Fuglsang Centret i Fredericia som sit nye kursus- og feriehjem.

Blindesamfundet tilbød i 1987 Hobro kommune at købe Solgavehjemmet, men det takkede kommunen nej til, hvorefter hjemmet i to år blev udlejet til Dansk Flygtningehælp og brugt til flygtningecenter. I sommeren 1989 lukkede blindesamfundet definitivt Solgavehjemmet, som kommunen denne gang gerne ville købe og bruge til plejecenter for voldsramte familier. Da dette lukkede ned, blev det sat til salg af kommunen.

Far og søn-projekt
En mangeårig nabo til Solgavehjemmet og driftig forretningsmand med bl.a. entreprenørvirksomhed med speciale i restaurering af bygninger, Ove Rasmussen, ejer af landbrugsejendommen Skovsgaard, købte i februar 2003 det efterhånden 1600 kvadratmeter store bygningskompleks uden at have nogen konkret plan for, hvad han ville anvende det til. Han fostrede dog hurtigt ideen om at omdanne hjemmet til et hotel, fordi entreprenørvirksomhederne i Hobro længe havde efterlyst et sådant til deres kunder. Hans søn, Jens Rasmussen, ville gerne deltage i projektet sammen med sin bedre halvdel, Hanne Würtz Rasmussen, som på daværende tidspunkt drev Restaurant Fyrkat i Hobro sammen med en partner.

Hotel BramslevGaard ligger i de smukke Bramslev Bakker nordøst for Hobro.

Jens Rasmussen drev, ligesom sin far, forskellige virksomheder, heriblandt ejendomsudlejning. Mindre end fire måneder efter overtagelsen var feriehjemmet omdannet til 20 hotelværelser, og den 1. november 2003 kunne hotellet åbne officielt med restaurant, selskabslokaler og yderligere fire værelser. Ove og Jens Rasmussen stod selv for indretningen af hotellet, mens Ove Rasmussen og Hanne Würtz Rasmussen stod for driften, inklusive restaurant og køkken, hvortil alle bestillinger fra Restaurant Fyrkat blev overført.

Allerede i 2004 blev en reception og en foyer bygget til. I 2006 blev hotellet udvidet med yderligere 36 værelser, endnu et selskabslokale og to konferencelokaler. I 2009 kom både et ekstra selskabslokale, en ny a la carte-restaurant og et nyt køkken til. Dermed var hotellet blevet så stort og kendt, at det blev nødvendigt at ansætte en administrerende direktør med indgående kendskab til hotelbranchen.

Amerikanerhusene
Derefter gik det endnu stærkere fremad med hensyn til gæster, hvorfor man i 2014 valgte at bygge et nyt køkken, en ny a la carte-restaurant med plads til 120 personer og en ny værelsesfløj med seks værelser. I dag har hotellet 68 værelser, så der er vitterligt sket meget, siden Solgavehjemmet blev opført med tre dobbeltværelser og seks enkeltværelser.

Hvad er så forklaringen på, at Solbakkehjemmet blev til Hotel Amerika? Jo, årsagen var, at det pågældende område i Østerskoven før i tiden blev kaldt »amerikanerhusene«.  Den betegnelse skyldtes en mandlig beboer, som i slutningen af 1800-tallet var vendt tilbage til Danmark efter at have boet i en årrække i Amerika. Han byggede nogle huse på stedet, og når bekendte fra Hobro ville besøge ’amerikaneren, sagde de, at de skulle til ’Amerika.’

»Hobro kommune prøvede at finde en anden byggegrund på fordelagtige vilkår, men det lykkedes ikke«

I dag er ’Amerika’ et 4-stjernet hotel, der siden 2009 har været medlem af Small Danish Hotels – en forening, der består af Dansk Kroferie, City Hotels, Classic Hotels samt Slotte & Herregårde. Siden 2017 har Hotel Amerikas administrerende direktør heddet Peter Lyngby Hansen, mens hotellets køkkenchef for Restaurant Uafhængig i samme tidsrum har heddet Jonas Korf Skaarup.

Ove og Jens Rasmussen ejer stadig Hotel Amerika, der ligger på Amerikavej 48 og har en JFK-lounge, opkaldt efter den amerikanske præsident John F. Kennedy.

Korn, olie og kridt
Aa Mølle Hotel Mariagerfjord – på bredden af fjorden og kun 200 meter fra Mariager Fjord Golfklub – har en lang historie, der sandsynligvis daterer sig helt tilbage til den tidlige middelalder, selvom møllen for første gang allerede omtales i 1328.

Arkæologiske undersøgelser i 1973 dokumenterede, at møllen med sit underfaldshjul dengang lå et sted i nærheden af den nuværende vejbro, hvor man fandt en tæt række af firkantede egestolper, der var nedrammet under dammens bund.

Nogle af hullerne på Hobro-banen ligger højt i terrænet med flot fjordudsigt.

Ved senere gravearbejder stødte man på rester af fundamenter til flere vandhjul. I et af dem var bevaret et tapleje af sten, der var blankslidt af akslens slid.

I slutningen af 1600-tallet var Aalborgs borgmester og byråd ejer af møllen. Den havde dengang et underfaldshjul, fik sit vand fra Kastbjerg Å og kunne male både sommer og vinter.

Indtil ca. år 1800 var Aa Mølle udelukkende en kornmølle, men derefter fik den også et stampeværk – sandsynligvis til vadmel. I 1809 blev møllen købt af Søren Kaaes, der fik kongelig bevilling til at anlægge et grubeværk til gryn.

Omkring 1820 startede Kaaes også en oliemølle, der producerede både linolie og rapsolie, som han fortrinsvis afsatte i København. Da Poul Madsen købte møllen i 1854, produceredes ikke længere olie, men kridt ved hjælp af kollergangen, en formalingsmaskine, hvori råkridtet blev bearbejdet mellem den vandrette bundplade og to høje, smalle valser, som ved hjælp af en lodret aksel rullede langsomt mod bunden. Sideløbende fungerede kornmøllen stadig.

Kongelige bryllupper
Poul Madsen døde i 1889, men møllen forblev i Madsen-familiens eje i yderligere 107 år. I 1968 blev kridtproduktionen nedlagt, da den ikke mere lønnede sig.  I stedet blev der mere plads til korn- og foderstofforretningen, som lukkede i 1996.

I 1995 købte ægteparret Lisbeth & Leif Andersen-Farmen møllebygningerne, hvorfra de drev marketingbureauet Andersen-Farmer Kommunikation frem til 2006. Året efter salget af bureauet åbnede de møllen som et hotel med en suite, seks dobbeltværelser, et enkeltværelse og to selskabslokaler, Møllesalen og Spekulanten, til bryllupper, sølvbryllupper, konfirmationer, runde fødselsdage og firmafester.

»Ikke mindst Lisbeth Andersen-Farmers koncept »Royal Wedding Style« nød stor popularitet«

Ikke mindst Lisbeth Andersen-Farmers koncept »Royal Wedding Style« – kongelig bryllupsstil – nød stor popularitet, indtil hun i 2008 blev ramt af multipel sklerose, så hun og gemalen blev tvunget til at afhænde hotellet. Det havde i øvrigt sin egen 6 hullers par 3-golfbane på kanten af Mariager Fjord, fordi Leif Andersen-Farmer var golfspiller. Et fynsk ægtepar købte hotellet, men gik efter kort tid konkurs med det i 2010, hvorefter det stod tomt i trekvart år, indtil det i 2011 blev overtaget af et ægtepar fra Hadsund, Trine og Bent Ladefoged Pedersen, som siden har drevet det.

Aa Mølle Hotel Mariagerfjord havde tidligere en a la carte-restaurant, men den er siden nedlagt. Det betyder, at hotellet i det daglige kun serverer morgenmad for sine gæster, og at en fast kok kun er tilknyttet ved festarrangementer.

Typisk herregårdsstil
Herregårdshotellet BramslevGaard ligger midt i en egn med 90 oldtidsminder og mange gamle grave. Navnet Bramslev daterer sig helt tilbage til folkevandringstiden mellem år 300 og 500, hvor gården også menes at være anlagt. Det nuværende stuehus blev opført i 1804.

Gården havde tidligere et jordtilliggende på 700 tønder land, men udstykning og salg frem til 1920 reducerede arealet til 127 tønder land, heraf to tønder land med bakker og skov, der vender ned mod Mariager Fjord. Bramslev Bakker blev fredet i 1933, så der blev offentlig adgang til dem.

Den samme familie – Bidstrup – har ejet herregården siden 1951 og beværtet hotelgæster siden 1959. I 2016 blev opført en ny tilbygning med nye fest- og konferencelokaler, a la carte-restaurant og wellness-faciliteter. Året efter blev stuehuset renoveret tilbage til typisk herregårdsstil fra starten af det 20. århundrede, og endelig blev lejlighederne i gårdens venstre længe renoveret i 2018.

Der findes seks lejligheder og 28 værelser på BramslevGaard. Alle lejlighederne er i to etager og har fem sovepladser. En superior-suite har himmelseng, en anden egen altan. Otte værelser har superior-standard, mens de resterende værelser først og fremmest byder på herregårdsstemning fra omkring år 1900.

60 års-jubilæum
Det er tredje generation af familien Bidstrup, der ejer BramslevGaard i dag – med Lene Bidstrup som administrerende direktør og hovedejer og hendes tre sønner, Jacob, Anders og Søren som medejere.

Sammen med sin nu afdøde mand, Hans Bidstrup, forpagtede Aase Bidstrup i 1957 BramslevGaard, fordi hendes svigerfar, Holger Bidstrup, syntes, at de skulle overtage driften af gården, fordi det ikke gik så godt med den daværende bestyrer.

»Den samme familie – Bidstrup – har ejet herregården siden 1951 og beværtet hotelgæster siden 1959«

For at øge indtjeningen åbnede Aase og Hans Bidstrup i foråret 1959 et lille pensionat i gårdens stuehus, hvor der var tre ledige værelser. Det viste sig at være en god idé, eftersom BramslevGaard den 30. marts i år kunne fejre 60 års-jubilæum med herregårdsophold og -mad.

BramslevGaard var allerede kommet i Bidstrup-familiens eje i 1951, hvor Holger Bidstrup, forstander på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro, under en sejltur på fjorden havde opdaget, at gården var til salg – og købte den samme dag!

Med tiden indrettede Aase og Hans Bidstrup flere værelser i kælderen, ligesom privaten blev indskrænket til fordel for pensionatet. Det betød, at de både havde plads til kurser med overnatning og til bondegårdsferie for familier, som hver aften blev budt på kaffe og hjemmebagt brød.

Fjerde generation
Et generationsskifte blev gennemført i 1991, da Åse og Hans Bidstrups søn og svigerdatter, Jørgen og Lene Bidstrup, tog over og gik i gang med en større ombygning. I 2015-2016 blev gårdens gamle kostald, efter flere års overvejelser, ombygget til restaurant for et tocifret millionbeløb. To af parrets tre sønner, Søren og Jacob Bidstrup, begge bygningsingeniører, rev et år ud af kalenderen for at deltage i ombygningen, som dermed altså involverede fjerde generation af Bidstrup-familien. Ombygningen omfattede ni nye værelser på stuehusets førstesal, et fitness- og et wellness-område. I dag kan BramslevGaard huse 72 gæster i sine 28 værelser, ligesom hotellet rummer en festsal med plads til 200 gæster, tre mindre festsale og et mødelokale til 25 personer. Det betyder, at masser af kursister fra større byer som Aarhus, Aalborg, Randers og Viborg bliver dygtigere på BramslevGaard, som også benyttes flittigt af Mariagerfjord kommune.

En anerkendt køkkenchef, Thomas Guldhammer Karlsen, tiltrækker også mange mennesker til a la carte-restauranten, der blev indviet for to år siden. Han har en fortid som souschef på Hotel d’Angleterre og assisterende køkkenchef på Hotel Bella Sky i København, køkkenchef på Himmerland Golf & Spa Resort ved Års og på Strandhotellet Blokhus – et cv, der garanterer kulinariske oplevelser i historiske rammer. Golfpakkerne på både Amerika, møllen og herregården tilbydes både på hverdage og i weekender.

Fakta
www.golfoggourmet.dk
www.hotelamerika.dk
www.aamolle.dk
www.bramslevgaard.dk
www.hobrogolf.dk
www.mfgk.dk
www.volstrupgolf.dk

Billedetekst: Fra Mariagerfjord-banen er der en smuk udsigt over fjorden til Hadsund.

Relaterede artikler

X
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Retargeting" ----------------------------------------------------------------------------------------------