FRA STOREBROR TIL LILLEBROR

FRA STOREBROR TIL LILLEBROR

Af Jens Christensen.

Kellers Park Golf Club har fået ny ejer, der håber og tror på bedre tider med hensyn til både medlemmer og greenfeegæster.

For tredje gang har Kellers Park-golfbanen ved Gauerslund mellem Børkop og Brejning på sydsiden af Vejle Fjord skiftet ejer, siden banen blev åbnet i 2005.

Den er netop købt af Peter Daugaard-Hansen, lillebror til Knud Daugaard-Hansen, der ejede banen fra 2014 og drev den sammen med en anden bane, han ejer, Birkemose i Eltang nord for Kolding. Skiftet fra storebror til lillebror er simpelthen sket, fordi Knud Daugaard-Hansen trods alt fandt det for besværligt at eje og drive to golfbaner på samme tid. 

-Der er tale om et løbende køb over fem år, fortæller 35-årige Peter Daugbjerg-Hansen, der var i lære i fire måneder som golfbaneejer hos sin ni år ældre storebror, inden han overtog Kellers Park-banen. Det gjorde han med en fordelagtig praktisk fortid som både maskinhandler, uddannet landmand og vikarservice-håndværker – tre erfaringsområder, der kommer ham til gode, når han leder den daglige drift af golfbanen.

-Jeg erkender, at jeg tog en chance, da jeg sagde ja tak til at købe golfbanen på rimelige betingelser, men jeg trives allerede godt med min nye tilværelse, lyder det fra Peter Daugbjerg-Hansen, som kun har en heltids- og en halvtidsgreenkeeper samt to køkkenpiger på lønningslisten. Dertil kommer en frivillig kontorhjælper samt hans kone, Anette.

To konkursbegæringer
Kellers Park-golfanlægget, der både omfatter en 18 hullers-bane og en 9 hullers pay & play-bane, blev oprindelig anlagt af Golfbyg A/S med Urup Development og Hotel Comwell Kellers Park i Brejning som halvpartinvestorer.

Da lejeren, Kellers Park Golfklub, i november 2013 måtte erklære sig konkurs, lukkede Golfbyg A/S banen og et halvt år senere blev selskabet nødt til at indgive konkursbegæring, fordi den samlede investering på 27 millioner kroner de to golfbaner, maskinparken og det arkitekttegnede klubhus var blevet for tung en økonomisk byrde.

Knud Daugaard-Hansen tilbød at købe hele herligheden for en pris, der betød, at økonomien kunne løbe rundt med 400 medlemmer – et tilbud, som konkursboets kurator accepterede. En ny golfklub, Kellers Park Golf Club, blev stiftet, og den er i dag vokset til 470 medlemmer, som formentlig ligger i nærheden af det maksimale, når der tilsammen kun bor ca. 9000 mennesker i Børkop og Brejning.

Spil på hele 54 huller
-Men selvfølgelig agter jeg at iværksætte nye tiltag, som forhåbentlig kan tiltrække endnu flere medlemmer, primært skolebørn og deres forældre, siger Peter Daugaard-Hansen, der allerede kan tilbyde sine medlemmer spil på hele 54 huller. Medlemmer af Kellers Park Golf Club spiller nemlig gratis hos hans storebror i Birkemose Golf Club, der ligeledes har en 18 hullers-bane og en 9 hullers pay & play-bane. Han håber desuden, at det på et tidspunkt bliver muligt at genoptage samarbejdet med Hotel Comwell Kellers Park – med flere greenfeespillere til følge. Da dette samarbejde var på sit højeste, rundede den årlige greenfeeindtægt en million kroner.

De første ni huller på Kellers Park-banen er forholdsvis flade med brede fairways.

Peter Daugaard-Hansen har for længst igangsat en optimering af banen, en proces, han selv dagligt deltager i, eftersom han selv klipper og tromler alle 27 greens. Begge baner blev oprindelig tegnet af nu afdøde golfbanearkitekt Rolf-Henning Jensen, men siden nyrenoveret af Danmarks førende golfbanearkitekt Philip Spogárd, hvilket – med økonomisk støtte fra Vejle kommune – bragte den professionelle Ecco Tour til banen i både 2016 og 2017.

Forskellige banehalvdele
18 hullers-banen byder på to vidt forskellige banehalvdele, idet de første ni huller ligger med brede fairways på flad, tidligere agerjord, mens de sidste ni huller ligger med smalle fairways i kuperet terræn med skov og overdrev.

Banens absolutte signaturhul er 14. hul, par 5, hvor drivet skal sendes ned i bunden af en smal slugt med skov på begge sider, inden andet slaget skal slås over et tværgående naturhegn. Siden venter et kort tredjeslag til en højt hævet green, hvor man ikke kan se bunden af den forlængede flagstang.

Tværgående naturhegn karakteriserer en tredjedel af hullerne. Hele to gange skal sådanne passeres på 18. hul, par 5 – banens længste på 560 meter fra gul og 440 meter fra rød tee. Nævnes skal også 8. hul, par, 3 med en tværgående sø foran greeenkanten og 9. hul, par 5, med et langstrakt mosehul på højre side af fairways på den sidste halvdel af hullet.

Pay & Play-banen er et kapitel for sig, idet den med sine 3055 meter fra gul og 2650 meter fra rød tee er Danmarks længste af slagsen. Det vil sige, at den er længere end de to sløjfer på 18 hullers-banen, som måler henholdsvis 3030/2500 og 2942/2460 meter.

Historiske bygninger
Kellers Park-navnet i både Kellers Park Golf Club og Hotel Comwell Kellers Park stammer fra den tidligere institution under Åndssvageforsorgen, Den Kellerske Anstalt, der blev opført helt tilbage i årene 1898-1901 i udkanten af Brejning på en naturskøn skråning ned mod Vejle Fjord på initiativ af lægen Johan Keller.

De sidste ni huller er kuperede – som f.eks. her på 14. hul, banens absolutte signaturhul.

I 1990 blev åndssvageinstitutionen nedlagt, overtaget af Vejle amt og Børkop kommune og omdannet til selvstændige udviklingscentre og bofællesskaber for psykisk handicappede. Som sådan fungerede bygningerne, indtil Comwell-hotellerne købte de fire historiske bygninger, der udgjorde i den oprindelige institution og ombyggede dem til et 5-stjernet konference- og spahotel på i alt 15.000 kvadratmeter, et populært hotel, der  i sine 134 værelser på årsbasis huser over 50.000 gæster.

Inden Kellers Park Golfklub og Golfbyg A/S gik konkurs, leverede hotellet golfbiler til sine golfspillende gæster, så de kunne køre i sådanne direkte til 14. hul på golfbanen. Denne service forsvandt desværre, da banen blev lukket på grund af konkurserne, men Peter Daugaard-Hansens overtagelse af golfbanen kan måske åbne for en genoptagelse af samarbejdet. Det håber han i hvert fald. Ligesom han håber, at han kan tiltrække mange nye greenfeespillere med en greenfeetakst på kun 250 kroner på hans optimerede 18 hullers-bane.

Kellers Park Golf Club
Østergårdsvej 33,7980 Børkop
www.kellersparkgolfclub.dk

18 hullersbane, par 72. Gul tee: 5972 meter. Rød tee: 5010 meter. 9 huller par 36. Gul tee: 3055 meter. Rød tee: 2650 meter.

Greenfee: 18 huller 250 kr. 9 huller: 150 kr.

Billedetekst: Kellers Park-banen er optimeret, siden Peter Daugaard-Hansen overtog den fra sin storebroder.

Relaterede artikler

X