MUSEETS SMUKKE NABO

MUSEETS SMUKKE NABO

Af Frits Christensen

Den 86-årige Aarhus Golf Club har oplevet en omflakkende tilværelse, før den i 1986 slog rod i Skåde Bakker som nabo til den store turistattraktion, Moesgaard Museum.

Der skulle gå omkring 50 år, før Aarhus Golf Club som Danmarks sjette ældste klub kunne slå blivende rod i Skåde Bakker som nærmeste nabo til Moesgaard Museum – populært kaldet Momu.

Hvis gæstende spillere har problemer med at finde golfklubben beliggende mellem Oddervej og Moesgaard Museum, kan man blot orientere sig efter Søsterhøj-senderen, der med sine 216 meter rager godt op som et vartegn placeret på bakken 112 meter over havets overflade.

Her i det kuperede terræn med udsigt over Aarhus-bugten ligger også golfklubben med skiftende naboer som Røde Orm, mosefund fra stenalderen og tjukter-nomader fra Sibirien – alt afhængig af den aktuelle udstilling/forestilling på Momu.

Et attraktivt areal, der engang lå langt uden for Aarhus, er efterhånden blevet omklamret af eksklusivt byggeri i de populære Skåde Bakker med Højbjerg som postadresse.

Den slags byudvikling har tidligere i historien været tæt ved at tage livet en af klub, der i dag lever i bedste velgående – omend konkurrencen i de seneste årtier har været tiltagende med nye baner i Aarhus Ådal og Lyngbygaard.

Københavner kom til byen

Faktisk kunne Aarhus Golf Club have været meget ældre end 86 år, for omkring 100 år siden kom golfsporten første gang til byen med den københavnske tilflytter Eugen Schmidt, der som så mange andre var blevet grebet af golfsporten under et besøg i Skotland.

Den interimistiske bane lå ved skydevoldene på Egå Fed, hvor klubbens 20 medlemmer ankom på cykel, mens deres køller blev opbevaret i et bondehus i nærheden.

Klubben gik dog i opløsning, og først i efteråret 1930 skete der noget igen på den organisatoriske front, da en kreds af århusianske borgere stiftede en ny klub, der havde sikret sig et passende terræn til udfoldelserne i netop Skåde Bakker.

Året efter var 32 kommende medlemmer med til den stiftende generalforsamling, hvor det blev vedtaget at betale 100 kr. i indskud og et kvartalskontingent på 15 kr. Selv om der var investeret i både en plæneklipper og en fairwayklipper (prisen var 185 kr.), var arealet ikke klar til golf, hvorefter man lånte et areal på væddeløbsbanen.

I årene fra 1932 til 1938 kom der godt gang i spillet på de første ni huller i Skåde, og det voksende medlemstal til over 70 havde en god base i et nybygget klubhus til 15.000 kr.

Tvunget til flytning

Både under og efter krigen forblev golfsporten i Aarhus en eksklusiv beskæftigelse, efterhånden som byen bredte sig og dele af banen blev udstykket til bebyggelse. Det fik klubben til at fortrække i 1968 til den nye bane i Mollerup nord for byen.

Her på de mere flade arealer måtte et par hundrede medlemmer pleje deres hobby, indtil det nuværende baneanlæg ved Moesgaard stod færdigt i 1986. Fordelt på to baner med tilsammen 27 huller led klubben snart af vokseværk, og i 1993 blev Mollerup udskilt i en selvstændig klub, mens den gamle Aarhus GC kunne fortsætte væksten i Skåde Bakker.

En kuperet parkbane

Anlægget i Skåde Bakker lever fuldt og helt op til den smukke beliggenhed som en meget kuperet parkbane og en høj sværhedsgrad, hvilket også kan tilskrives nogle svære vandhazarder (søer) og nogle stejle bakker, der giver et par blinde slag undervejs.

Det bør dog nævnes, at den tekniske kvalitet på banen har været støt stigende i de senere år, og så sent som i dette forår har chefgreenkeeper Kim Johnsen og hans stab på fire medarbejdere haft fokus på beplantningen med udtynding i træer og buske for at skabe mere lys og luft til greens og teesteder. Det har også pyntet på banen, at roughen er blevet høstet eller udtyndet på udvalgte strategiske steder med spil-relevans.

Aarhus-klubben har en forholdsvis ny trænerstab med den 35-årige Steven Chad som headpro og den 23-årige Jens Meto som assisterende træner. Chad kom til klubben i sommeren 2016 efter fire år på Himmerland Golf & Spa Resort, mens Jens Meto har spillet i klubben, siden han var syv år.

To barske starthuller

Starten på runden på det højt beliggende teested med udsigt over Aarhus-bugten på venstre side kan nok tage pusten fra nogle – især hvis vestenvinden spiller med.

Der skal et godt og præcist drive til at holde bolden på fairway på par 4-hullet, og længere fremme risikerer man et nedad bakke-leje ved indspillet til green på det 366 meter lange hul (teested 58).

Det er dog kun en forsmag på vanskelighederne, der byder sig til i rigt mål på par 5-hullet 2 på 501 meter (58) med en meget smal korridor til drivet og en fairway, der hælder ned mod trætykningen i venstre.

Banens første og korteste par 3-hul 3 er måske for de fleste også det sværeste af de fire, selv om det kun måler 110 meter mod længder på 156 til 163 for de øvrige tre par 3-huller. Green er godt beskyttet og højt beliggende bag en voldsom grådig bunker, så en par her er en lille sejr for alle – specielt når hullet spilles direkte op i vestenvinden.

Det er ikke tilfældigt, at par 4-hullet 4 på 405 meter langs med vejen ind til Moesgaard Museum har handicapnøgle 1. Der skal nemlig et solidt drive til at carry søen midt i fairway, og længere fremme skal man også tage sig i agt for en tværgående bæk.

Svært par 5-hul

Par 4-hullet 5 på beskedne 276 meter hører til i den lette ende som en passende opvarmning til par 5-hullet 6, der er et af banens sværeste. Der skal et godt langt drive til over hazarden og op på toppen af bakken, før man kan skære venstre-doglegget af på vej mod green.

Par 4-hullet 7 på 272 meter er også en slags transporthul før det 445 meter lange par 5-hul 8, hvor det er vigtigt at komme godt afsted med et præcist udslag.

Afslutningen på de første ni huller er en god test, hvor man på grund af vandhazarden i venstre hele vejen enten skal være i stand til at slå en høj carry til 9. green 163 meter væk eller en flad draw fra højre mod venstre.

Det var her, et af klubbens medlemmer, golfbanearkitekt Michael Traasdahl Møller, i sommeren 2016 præsterede en hole in one, der kastede en ny bil – Mini Cooper – af sig.

Sponseret af vandflyver!

Hvis starten på runden var svær, blev den ikke mindre svær på de sidste ni huller, hvor man lægger ud med et par 5-hul, der fortjener betegnelsen signaturhul.

Ganske vist er det kun 437 meter, men det indeholder både et dogleg venstre, store niveau-forskelle og et svært indspil over en grådig sø i venstre.

Sponsor på hullet er Nordic Seaplanes, og nærværende tester kunne godt have brugt en vandflyver på dagen. Det ville have pyntet på scoren.

De to par 4-huller 11 og 12 er overkommelige på grund af beskedne længder på 318 og 314 meter. Men på par 3-hullet 13 på 163 meter melder virkeligheden sig igen.

Baneguiden er ikke opdateret med søen på højre side af green, og i venstre side ville det pynte og gøre hullet mere ”spiseligt,” hvis den flittige greenkeeper kappede lidt af kronen på det yderste træ nærmest teestedet.

Det er i øvrigt omtalte Michael Traasdahl Møller, der har redesignet dette hul, så det har fået mere karakter. Han har også lavet en del andre ændringer på banen – inklusiv puttinggreen.

Meget kuperet terræn

Par 4-hullet 14 på 367 meter hører til banens sværeste på grund af den tværgående hazard lige før green. Et forholdsvis blødt par 3-hul 15 bliver optakten til tre afslutningshuller i meget kuperet terræn, hvor ens drive ikke altid når op over bakketoppen.

Til gengæld er risikoen for skæverter ikke så stor, da de to par 4-huller 16 og 17 er lige ud ad landevejen. Det samme er par 4-hullet 18 på 354 meter, hvor en mellemhandicapper på en god dag kan nå green i to slag – takket være ned ad bakke det meste af vejen til en meget stor green foran klubhuset.

Alt i alt er det en fornøjelse at spille en af landets bedste og mest spændende parkbaner, hvor især de faste og hurtige greens imponerede på dagen. Tre-fire blinde udslag trækker lidt ned, men det er til at leve med.

Denne banetester har tidligere spillet Aarhus-banen med nogle års mellemrum, men det virker som om, at den hårde konkurrence i Aarhus-området har fået folkene i Skåde Bakker til at hæve niveauet betragteligt.

Men 300 kr. for greenfee på hverdage og 400 kr. i weekenden er for billigt i forhold til banens kvalitet. Og så er det jo også et plus, at restaurant Unico har ry for at være en af de bedste gourmet-restauranter i hele Aarhus.

Relaterede artikler

X