NYE TIDER I HVIDE KLIT

NYE TIDER I HVIDE KLIT

Af Frits Christensen

Gennemførelsen af en ny udviklingsplan for både klubben og banen har hævet niveauet betragteligt på Hvide Klit-banen ved Skagen, der også kan markedsføre sig som Danmarks nordligste golfbane.

Netsøger man Golfklubben Hvide Klit, kommer man ind på en moderne udseende hjemmeside så spritny, at den endnu ikke er helt komplet.

På den måde fremstår hjemmesiden også som et symptom på de store omvæltninger, der er sket i klubben, siden bestyrelsen for tre år siden vedtog en ny strategiplan med den hensigt at hæve kvaliteten, så den 46 år gamle naturbane kunne kæmpe med om titlen som Nordjyllands bedste.

Det var ikke tilfældet, da Golfavisen besøgte Hvide Klit i jubilæumsåret 2011 (40 år), da man i en regnfuld sommer havde store problemer med vand i bunkers på grund af den høje grundvandstand.

For at gennemføre en effektiv turn-a-round for både bane og klub, vedtog bestyrelsen at ansætte en golfmanager med ansvar for bl.a. at gennemføre strategiplanen. Det blev den tidligere bankmand Mads Dyhr, der i forvejen havde sæde i bestyrelsen som kasserer. Strategiplanen er udført i et tæt samarbejde med den nye chefgreenkeeper, Michael Eg.

Store ambitioner

-Vores chefgreenkeeper Michael Eg og hans stab på syv medarbejdere har gjort et stort stykke arbejde med de mange ændringer på banen, hvor vi bl.a. har hævet bunkers på hullerne 5, 6 og 7, så banens kvalitet nu efter vores opfattelse lever op til ønsket om, at den skal være en af Nordjyllands bedste, siger Mads Dyhr, der har mindre end halvandet år bag sig i rollen som golfmanager.

Også klubhuset med restaurant, kontorlokaler og pro-shoppen med et flot sortiment er blevet renoveret og ommøbleret, lige som der er sket en hel del på medlems- og sponsorsiden. Træner i klubben er Claes Mortensen, mens pro-shoppen køres af Philip Larsen fra Frederikshavn Golfklub.

-Da klubbens var på sit højeste i 2008, var der 882 medlemmer. Det antal var i 2016 faldet til 670, men er nu hævet igen til 745 gennem den kom-igang-igen-kampagne, som vi har kørt. Desuden har vi næsten fordoblet antallet på sponsorsiden, siger Mads Dyhr.

Vendsyssels første bane

Hvide Klit blev i 1871 skabt som Vendsyssels første golfbane og blev da også i første omgang døbt Vendsyssel Golfklub, da Brønderslev-banen på det tidspunkt endnu ikke var færdigbygget. Navnet blev dog senere ændret til Hvide Klit, selv om det geografisk er lidt af en tilsnigelse.

Initiativet i Skagen kan tilskrives den tidligere søofficer, Erling Niemann, der også blev klubbens første formand. Han blev i 1970 forflyttet fra Flådestation Korsør til flådestationen i Frederikshavn, som han kendte fra et tidligere ophold i 1948-1950. Som ivrig golfspiller var han bestemt ikke tilfreds med, at Aalborg Golf Klub i 1970 rådede over Danmarks nordligste bane.

Efter to mislykkede forsøg på at etablere en golfbane ved Sindal og Frederikshavn lykkedes det Erling Niemann at sætte skub i tingene sammen med Jens P. Jensen – populært kaldet Jens Tagpap. De to fik hjælp fra golfbanearkitekten Anders Amilon og den senere borgmester i Skagen, H. Nibe Hansen. Kommunen bakkede op med et banklån på 50.000 kr., mens Sessan-linjen kunne se potentialet og støttede med 100.000 kr.

Efter et mislykket forsøg på at placere golfbanen i Hvide Klit tæt på Råbjerg Mile dukkede den lokale gårdejer  Svend Aage Larsen fra Bunken op med et tilbud om at udlåne noget jord gratis til golfbanen. Og sådan gik det til, at de første fire huller i Bunken efterhånden udviklede sig til en attraktiv 18 hullers naturbane i åben klitplantage.

Mange greenfeegæster

Når der på så tidligt et tidspunkt før det store golfboom op gennem 1980’erne og 90’erne var basis for en golfbane så langt nord på, skyldtes det bl.a. Skagens popularitet som feriedestination – ikke mindst for mange københavnere.

Det nuværende antal greenfeegæster på 8.000 (en stigning i greenfee-indtægter fra 1,3 til 2 mio. kr.) lå for nogle år siden på hele 17.000, hvilket skyldtes favorable aftaler med nogle af Skagens-hotellerne. Det skabte naturligt nok mislyde hos klubbens lokale medlemmer, at hotelgæsterne fik alt for favorable rabatter.

I dag er der stadig pres på Hvide Klit-banen i højsæsonen, men efter tre år med underskud er økonomien nu begyndt at hænge sammen takket være tilgang såvel på medlems- som på sponsorsiden.

Synlige forbedringer

De seneste renoveringer og forbedringer på banen er meget synlige. I klubhuset hænger et foto af banen med totalt afbrændte fairways taget for få år siden. De er nu grønne, velfriserede og behagelige at gå på, mens greens er både hurtige og meget troværdige.

Starten på runden er et 335 meter (58) langt par 4-hul, hvor den væsentligste feature er den store tværgående bunker lige foran green – efterfulgt af et 355 meter langt par 4-hul ratet som et af banens sværeste på grund af et smalt drive og et indspil med en vandhazard til højre for green.

Efter et langt par 5-hul 3 kommer par 3-hullet 4, der trods sine kun 125 meter godt kan kanditere til titlen som signaturhul – vanskeliggjort som det er af en klitbakke foran green og masser af skov tæt på green.

På hullerne 5, 6 og 7 har man lavet et stort arbejde med at hæve bunkers for at undgå det høje grundvand samtidig med, at den ene af bunkers på par 5-hullet 7 er omdannet til en lille sø midvejs i venstre side af fairway. En tværgående bæk beskytter green i indspillet.

På par 4-hullet 8 på 335 meter er der out of bounds hele vejen i højre side langs med jernbanen mellem Skagen og Frederikshavn, men et kikset drive kan også havne i den tværgående hazard.

Forni afsluttes med et finurligt par 4-hul på kun 285 meter fra 58-teestedet. Doglegget højre kommer så tidligt, at man ikke skal slå driver, med mindre man har power og længde til at skære ind over trægrænsen.

Stigende sværhedsgrad

Sværhedsgraden er pænt stigende ved starten på bagni, fordi fairways på grund af den tættere skovlinje synes smallere.

På par 5-hullet 10 skal der drives med tungen lige i munden, og det efterfølgende par 4-hul 11 må slås med par 3-hullet 4 om betegnelsen signaturhul – på grund af de to store fritstående træer midt i fairway plus en skotsk potbunker ved green så dyb, at der skal en trappe til for at komme op.

Spirende planer om at fælde det ene af træerne bør nok føres ud i livet, hvis klubbens ledelse vil bevare populariteten hos kvinderne, for hvem det står i irriterende driver-afstand.

Også par 4-hullet 12 virker meget smalt, og par 3-hullet 13 dybt inde i skoven er næsten en tro kopi af hul 4 – blot meget længere på 160 meter med en grådig bunker foran green.

Par 3-hullerne 4 (123 meter) og 16 (163 meter) kan tilbyde flotte golfophold på Ruths Hotel for holes in one, mens par 3-hullerne 6 (155 meter) og 13 (160 meter) tilbyder en gourmet middag på Pakhuset for holes in one.

På par 4-hullet 17 ændrer træbevoksningen sig pludselig fra fyr og gran til løvtræer, og hvis man ellers kan abstrahere fra søen til højre lige efter teestederne på det korte par 4-hul 18 på 300 meter, er det et meget overkommeligt afslutningshul.

Nye teesteds-angivelser

Hvide Klit har fulgt i fodsporet på mange andre golfklubber i landet og ændret teestedsmarkeringerne fra de sædvanlige farver til talangivelser 48, 52, 58 og 62, der indikerer længderne – med en backteelængde på 6.284 meter. Det sker i bestræbelserne på at få spillerne til at spille fra det teested, der giver bedst mening og den største oplevelse.

Under alle omstændigheder, så har den store udviklingsplan med vægten lagt på forbedringer over hele linjen hævet kvaliteten betydeligt, så man ikke må snyde sig selv for et besøg på Danmarks nordligste golfbane. Også selv om det er mange år siden, at klubbens maskot – den tamme ræv foran klubhuset – afgik ved døden.

FAKTABOKS
Golfklubben Hvide Klit:

Hvide Klitvej 28, 9982 Aalbæk

Tel: 98489021

www.hvideklit.dk

Faciliteter:

18 hullersbane par 72, 6.284 meter (62), 5.883 m. (58), 5.187 m. (52), 4.856 m. (48). Banearkitekt: Anders Amilon.

Par 3-bane, driving range, puttinggreen, indspilsgreen, klubhus og restaurant.

Kontingent: 5.700 kr. (3.500 kr. long distance).

Greenfee: 350-480 kr.

 

 

Relaterede artikler

X