REBELLEN BLEV VOKSEN

REBELLEN BLEV VOKSEN

Af Frits Christensen

Mollerup Golf Club blev dannet for 25 år siden, da utilfredse medlemmer brød med Aarhus Golf Club. Efter nogle turbulente år er forstadsklubben vokset til en velfungerende klub med en velplejet golfbane

Selv om halvdelen af baneanlægget på Mollerupgaard i den nordlige udkant af Aarhus næste år kan fejre 50 års jubilæum, så er Mollerup Golf Club kun nået til sølvbryllupsalderen.

Men hvordan kan det nu hænge sammen?

Det kan det, fordi Mollerup Golf Club er rebellen, der i 1992 gjorde oprør mod de lidt for stærke kræfter i moderklubben Aarhus Golf Club og besluttede sig for at starte for fra med en helt ny klub uden anden forbindelse til den eksisterende end medlemmer, der fulgte med over i Mollerup Golf Club.

Historien er faktisk mindre dramatisk, end den lyder. De første ni huller i Mollerup, tegnet af Frederik Dreyer, blev anlagt i 1968 af Aarhus Golf Club, fordi klubbens første bane i Skåde var blevet inddraget til byggegrunde.

Da Aarhus Golf Clubs nuværende baneanlæg ved Moesgaard Museum stod færdigt i 1986, frygtede de tilbageblevne medlemmer i Mollerup-afdelingen, at alt for stor en del af de økonomiske ressourcer ville gå til udvikling af Skåde-banen.

Med den første formand, byrådsmedlem Henning Schou, som drivkraften, der fik kommunen til at stille jorden gratis til rådighed, var det ikke svært at samle et markant flertal for en skilsmisse i 1992, hvorefter udvidelsen til 18 huller, tegnet af Aarhus-arkitekten Michael Traasdal Møller, kunne tages i brug i 1995.

Nyt klubhus

Golfsportens store fremgang i 1990’erne var en medvirkende årsag til, at rebellen i Mollerup kunne blive voksen på rekordtid og gå fra 450 medlemmer i 1992 til næsten 700 kun et år efter dannelsen.

Efter flere udvidelser og ombygninger undervejs købte klubben i 2007 Mollerupgaards gamle hovedbygning af Aarhus Kommune med henblik på etablering af et nyt klubhus med tilhørende restaurant, der blev opført i perioden 2009 til 2011 efter en hel del tumult og uenigheder klubbens medlemmer imellem.

Seneste tiltag i Mollerup er bygningen i 2016 af en række overdækkede udslagssteder på driving rangen. For nylig er der også udlagt tre kilometer dræn, lige som der er etableret nye stier og beplantet nye træer flere steder.

Den daglige ledelse af golfklubben blev for tre år siden lagt i hænderne på golfmanager Jan Lauridsen, der kom fra et job i ejendomsmæglerbranchen og har gjort det så godt, at han i 2016 blev valgt til Årets Golfmanager i Danmark af GAF (Golfens Administrative Forening).

Vandt DM med AGF

Som professionel fodboldspiller opnåede Jan Lauridsen at blive dansk mester med AGF i 1986 foruden en karriere på det danske håndboldlandshold og en enkelt kamp på fodboldlandsholdet. Næste generation, sønnen Jacob Pingel Lauridsen, er i øvrigt professionel på Ecco-touren og spillede for nylig med i Made in Denmark på Europa-touren.

I dag har Mollerup Golf Club over 1100 medlemmer og pænt pres på de 18 huller. De seneste to år er der lavet over 500.000 kr. i overskud på driften.

Et af medlemmerne gennem mange år er revisor Niels Balshøj, der også er at finde blandt klubbens sponsorer. Om udviklingen gennem det seneste årti siger Balshøj:

-Hvis jeg skal nævne bare nogle få punkter, så må det som det første være byggeriet af det nye klubhus med tidssvarende rammer for hyggen i ”Danmarks hyggeligste golfklub,” siger Niels Balshøj.

-Desuden er banen blev drænet, men også forskønnet med kørestier, skilte, bænke og skraldespande – blandt mange andre forskellige tiltag, siger Niels Balshøj.

Landevejen deler

Da Aarhus Golf Club i 1968 kunne tage arkitekten Frederik Dreyers første ni huller i brug, lå de alle placeret nord for den gennemgående landevej ud mod de engarealer, der for nogle enkelte hullers vedkommende ofte har skabt problemer med sumpede fairways.

Efter udvidelsen til 18 huller i 1995 har de første ni huller fra 1968 nu fået følgende nummerering: 1, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5 og 9, mens de ni nyeste huller har nummereringen: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17 og 18. Teesteds-markeringerne er gul (5.646 meter), rød (4.822 meter) og kort (4.013 meter).

Noget af det første, man lægger mærke til, er højspændingsnettet over flere af hullerne, men man lærer hurtigt at abstrahere fra det vel vidende, at en ramt ledning giver mulighed for et nyt slag uden straf.

Out of bounds

Efter et forholdsvis enkelt første hul par 3 på 150 meter (gul) med teestedet lige ud for klubhusterrassen melder de første vanskeligheder sig på det forholdsvis korte par 4-hul 2 på 300 meter – med out of bounds i begge sider i udslaget.

Som det er tilfældet på andet hul, er der også på par 4-hullet 3 på kun 286 meter out of bounds i højre side, selv om det ikke er markeret med hvide pæle, men vist nok kun nedfældet i lokalreglerne.

Efter et langt par 4-hul 4 på 395 meter kommer det enlige par 5-hul 5 på 435 meter parallelt med hullerne 4 og 9. Et kig i baneguiden er nødvendig, hvis man vil undgå den grådige bunker lige foran green!

Par 4-hullet 8 på 353 meter er et af banens bedste huller, selv om der kan være problemer med at se boldens landingspunkt nede i dalen efter udslaget. I et blødt venstre dogleg midtvejs er der en vandhazard, der skal undgås, lige som et hook vil sende udslaget out of bounds.

En kunstig sø

Efter de første ni huller bevæger man sig forbi klubhuset, P-pladsen og driving rangen over til det 453 meter lange par 5-hul 10, der starter strækningen på den modsatte side af landevejen.

En kunstig sø foran green på par 3-hullet 11 på 133 meter er med til at give hullet karakter. Har spilleren ikke længden til at carry søen, er der levnet fin plads i højre til en indgang ad sidedøren til green.

Par 5-hullet 12 er et monsterhul på 538 meter, men da det spilles let ned ad bakke, opstår problemer først i indspillet med en vandhazard på højre side af green.

Efter et forholdsvis simpelt par 3-hul 13 krydser man tilbage over landevejen til par 5-hullet 14, som denne tester vil betegne som et signaturhul, hvor de første to-tre slag skal afstemmes nøje med ens slaglængde, hvis man skal så langt frem i doglegget venstre, at man kan gå efter green – med en tværgående hazard lige foran.

Lokalt Amen Corner

Det er også her i det lokale ”Amen Corner” (14, 15 og 16), at man i en våd dansk sommer fornemmer de problemer, som Mollerup historisk set har haft med at holde fairways fri for vand.

I øvrigt er det næppe udtryk for den helt rigtige rating, at par 3-hullet 16 har index 15. Ganske vist er det kun 125 meter langt, men med vandhazarder både foran og venstre om, er der ikke plads til svinkeærinder i udslaget.

Til gengæld er der ikke noget at sige til, at par 4-hullet 17 (igen tilbage på sydsiden af landevejen) har index 1 qua de 417 meter! Omvendt er afslutningshullet 18 par 4 på kun 293 meter med en green kun beskyttet af grådige bunkers.

Den generelle vurdering af banens tekniske udtryk er god og over middel, selv om det til tider kan være en stor opgave for chefgreenkeeper Ulrik Sørensen og hans personale at holde banen tør og spilbar, selv om de nye dræn har betydet meget i den retning.

Fairways er brede og behageligt bløde, greens ikke vanvittigt hurtige, men til gengæld troværdige, hvis man ellers kan læse linjerne. Og lidt tydeligere afstandsmarkeringer enkelte steder ville nok være ønskeligt for dem, der ikke bruger den digitale baneguide.

Tilbage er så at konstatere, at restauratøren Simon Borre Hansen absolut er i stand til at tilfredsstille den sultne golfspiller med kvalitet – og i rigelige portioner.

FAKTABOKS
Mollerup Golf Club:

Mollerupvej 7, 8240 Risskov.

www.mollerupgolfclub.dk

info@mollerupgolfclub.dk

 

Faciliteter:

18 hullersbane par 71, 5.646 meter (gul), 4.822 m. (rød) og 4.013 m. (kort). Banearkitekt: Frederik Dreyer og Michael Traasdal Møller. Par 3-bane. Klubhus, restaurant, proshop, driving range, puttinggreen og indspilsgreen.

Kontingent: 6.900

Greenfee: 300 kr. (hverdage) og 375 kr. (weekend)

 

 

Relaterede artikler

X